Dla nowych członków

Korzyści z przystąpienia do Izby Gospodarczej Europy Środkowej:

 • Brak umów, aby zostać członkiem należy wypełnić jedynie „Deklarację przystąpienia”
 • Brak opłat za przystąpienie oraz opłat członkowskich
 • Dostęp do specjalnie wyselekcjonowanej wiedzy w zakresie możliwości rozwoju firmy w tym:
  1. Dostęp do bieżących informacji o targach, misjach gospodarczych;
  2. Dostęp do bezpłatnych baz danych firm zagranicznych;
  3. Baza przydatnych stron oraz linków;
  4. Baza instytucji wsparcia biznesu,
  5. Dostęp do wiedzy z zakresu potencjału inwestycyjnego województwa dolnośląskiego
 • Możliwość promocji własne firmy w ramach strony internetowej Izby:
  1. Bannery promocyjne;
  2. Zakładka zawierająca profile każdej firmy członkowskiej wraz z danymi kontaktowymi raz odnośnikiem do strony internetowej firmy ;
  3. Loga firm na stronie startowej;
 • Możliwość promocji firmy w ramach prowadzonego fanpage Izby na portalach społecznościowych
 • Udział w projektach realizowanych ze środków europejskich, o które w imieniu zrzeszonych firm będzie występować Izba
 • Dostęp do szkoleń, konferencji i spotkań branżowych organizowanych w ramach Izby
 • Współpraca na preferencyjnych warunkach firm zrzeszonych – dostęp do nowych klientów.

Pliki do pobrania:

Deklaracja przystąpienia

Statut