logo

Dolnośląski Klaster Mediów zawiązany został z inicjatywy Izby Gospodarczej Europy Środkowej w dniu 26 marca 2015 r.

 

Deklaracja przystapienia do DKM

List intencyjny utworzenia DKM

Lista członków DKM

Regulamin