logo_odra

Dolnośląski Klaster Rzeki Odry został powołany z inicjatywy Izby Gospodarczej Europy Środkowej w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Dokumenty założycielskie:

List intencyjny utworzenia DKRzO

Deklaracja przystapienia do DKRzO

OBSZAR RZEKI ODRY

Prowadzone działania:

1. Otwarte posiedzenie Klastra w Siechnicach – 7.10.2015 r. (więcej…)

2. Realizacja zadania „Organizacja konferencji w ramach Dolnośląskiego Klastra Rzeki Odry pn. Rozwój turystyczno – gospodarczy rzeki odry i terenów przyległych oraz opracowanie założeń do funkcjonowania Klastra” (więcej…)