join us

for new members
all news

about us

Izba prowadzi działalność nie pobierając od członków opłat za przystąpienie ani składek członkowskich

read more

Clusters

Przedsiębiorczość w pełni sprawna

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

project website