misja

Izba prowadzi działalność nie pobierając od członków opłat za przystąpienie ani składek członkowskich