Poniżej przedstawiamy listę projektów, których realizacja została zakończona:

1. „Przedsiębiorczość w pełni sprawna” więcej informacji…

2. „Stwórzmy lepsze możliwości na pracę dolnośląskiej młodzieży” więcej informacji…