Izba Gospodarcza Europy Środkowej jest członkiem
Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

Więcej informacji można znaleźć na stronie

www.cdr.gov.pl/sir oraz www.facebook.com/SiecSIR/

SIR_LOGO_1