logo_wroclaw

Wrocławski Klaster Starego Miasta został zawiązany z inicjatywy Izby Gospodarczej Europy Środkowej na spotkaniu założycielskim w dniu 19.05.2015 r.


Założycielami klastra są :
– Izba Gospodarcza Europy Środkowej
– Stowarzyszenie „Ulica Świdnicka”
– Stowarzyszenie „Nasz Rynek”

umowa utworzenia i prowadzenia Wrocławskiego Klastra Starego Miasta

Deklaracja przystąpienia do Klastra

Regulamin Klastra