MIPACT – „MOBILITY IMPACT ON TRANSPORT WORKERS”

Funding:

European Commission


Consortium:

Italy, Poland (CECC)< Croatia, Spain, Greece, Norway


Project idea: 

To analyze and gather evidence on the impact of the newly introduced European Union Directive on the sector and transport processes of the posting of transport workers, with a particular focus on truck drivers.

JAKIEGO WSPARCIA UDZIELILIŚMY NASZYM PARTNEROM

  • Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy formalno–prawne systemy ochrony danych osobowych
  • Zidentyfikowaliśmy i opracowaliśmy grupy docelowe przedsiębiorstw i ich potrzeby
  • Zdefiniowaliśmy nowe kierunki działań i zmodyfikowaliśmy perspektywy na kolejne lata
  • Opracowaliśmy strategie rozwoju przedsiębiorstw i nowe modele biznesowe
  • Pozyskaliśmy inwestorów
  • Zbudowaliśmy Strategiczną Kartę Wyników (BSC – Balanced Scorecard)
  • Opracowaliśmy działania marketingowe i PRowe przedsiębiorstw
  • Opracowaliśmy strategie sprzedażowe, z uwzględnieniem sprzedaży przez Internet.