Wyjątkowe wydarzenie i okazja uzyskania praktycznych wskazówek na temat należytej staranności i sposobów ograniczenia ryzyka uwikłania firmy w oszustwo podatkowe lub innej niezgodności typu fraud czy pranie brudnych pieniędzy.

Konferencja jest dedykowana podatnikom (przedsiębiorcom, gminom, instytucjom publicznym, finansowym i bankom) oraz ich doradcom: księgowym, radcom prawnym, doradcom podatkowym, audytorom wewnętrznym oraz wszystkich osobom związanym z bezpieczeństwem biznesu i zainteresowanym tym tematem.

Wiedzą i doświadczeniem podzielą się doświadczeni praktycy i eksperci reprezentujący przedsiębiorców, samorządy i doradców, a także przedstawiciele administracji państwowej reprezentujący: sądy, prokuraturę, organy ścigania, KAS oraz wybitni przedstawiciele uczelni wyższych i organizacji pozarządowych zajmujących się walką z nieuczciwą konkurencją i stojących na straży praw przedsiębiorców.

Firmy ponoszą znaczne straty za nieuczciwego kontrahenta, z reguły szukają pomocy dopiero, gdy jest już za późno! Czy można takiej sytuacji uniknąć!?

Dla uczestników konferencji przewidziane są również atrakcje w postaci zwiedzania AFRYKARIUM-ZOO Wrocław, multimedialnego pokazu fontanny oraz uroczystej kolacji, która będzie stanowiła wspaniałą okazję do nawiązania kontaktów biznesowych.

Liczba miejsc ograniczona!

 

Program konferencji

Zadania instytucji państwowych, a orzecznictwo w tym zakresie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • Funkcja Krajowej Administracji Skarbowej w zabezpieczaniu interesów finansowych Skarbu Państwa
 • Rola orzecznictwa Sądu Najwyższego w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dochowanie lub nie należytej staranności w świetle orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Osiągnięcie korzyści podatkowej, a unikanie opodatkowania (119a Op.)

Odpowiedzialność karna i karna skarbowa przedsiębiorcy

 • Zwalczanie oszustw podatkowych
 • Konfiskata rozszerzona
 • Należyta staranność w kontekście oceny winy sprawcy czynu zabronionego
 • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, a sytuacja podatnika

 

Instytucje wspierające przedsiębiorców w zakresie obowiązków prawnych („dobra wiara”)

 • Przeciwdziałanie szarej strefie jako realizacja 10. Zasady antykorupcyjnej UMGC na przykładzie branży alkoholowej
 • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy jako ochrona rynku finansowego
 • Rola Radcy Prawnego w dochowaniu należytej staranności w przedsiębiorstwie

 

System Kontroli Biznesowej w przedsiębiorstwie-korzyści

 • Należyta staranność jako następstwo kontroli biznesowej
 • Poznanie systemu Kontroli Biznesowej i ocena ryzyka działalności przedsiębiorcy jako element badania sprawozdań finansowych wg. Międzynarodowych Standardów Badania
 • Kontrola biznesowa wobec wymagań ochrony środowiska w działalności gospodarczej

 

Autoryzowany podatnik jako uprzywilejowany przedsiębiorca w obrocie gospodarczym

 • Weryfikacja kontrahenta jako element należytej staranności w obrocie paliwami płynnymi
 • „Dobra wiara” w prowadzonych postępowaniach karnych i administracyjnych
 • Normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym – bezpieczny biznes

 

Prelegenci​​​​​​​


Marek Zieliński Prezes Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik kontroli skarbowej, były dyrektor UKS, ekspert do spraw kontroli biznesowej. Prowadzi szkolenia, wykłady i seminaria w  Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na temat zorganizowanej przestępczości podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT i akcyzy.


dr hab. prof. nadzw. Konrad Raczkowski Dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie
 Kierownik Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Ekonomicznym
Wiceminister finansów w latach 2015-16


Specjalizuje się w zarządzaniu w systemie gospodarczym, finansach publicznych oraz gospodarce nieoficjalnej. Od 2015 r. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Od 2016 r. pełni funkcje zarządcze i nadzorcze na rynku finansowym w Polsce.  Jest również członkiem Royal Economic Society  oraz British Academy of Management. Autor ponad 100 publikacji naukowych.


dr hab. prof. WSPol. Wiesław Jasiński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Kontroli  Skarbowej,
​​​​​​​Generalny Inspektor Informacji Finansowej w latach 2015-17
Prezes Zarządu Energa Operator S.A.


Pełnomocnik Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę RP lub UE. Reorganizował kontrolę skarbową w 2016 r. Nadzorował wdrożanie Jednolitego Pliku Kontrolneg. Odpowiadał w Ministerstwie Finansów za przygotowanie i wdrożenie tzw. pakietu paliwowego. Kierował pracami projektowymi nad pakietem alkoholowym i pakietem tytoniowym. Nadzorował przygotowanie projektu ustawy o monitorowaniu transportu drogowego towarów i dedykowanego jej systemu informatycznego.  Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych.


Adam Bącal Przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego


Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej, współautor wielu publikacji książkowych. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Podatkowych (IATJ).


Bogusław Bronisław Dauter Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego\


Specjalizuje się w postępowaniu podatkowym i sądowo – administracyjnym, jak również w podatku dochodowym.W latach 2011-14 członek Państwowej Komisji Wyborczej. Jest autorem i współautorem licznych prac z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego i prawa podatkowego.


Tomasz Piekarski Prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach


Delegowany do Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej. Członek Grupy zadaniowej ds. rozwiązań systemowych w zakresie zwalczania przestępczości związanej z podatkiem od towarów i usług oraz akcyzowym. Członek Zespołu Zadaniowego do Spraw Przestępczości Podatkowej. Przedstawiciel Prokuratora Krajowego do bezpośredniego kontaktu i współpracy z przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów.


Sławomir Siwierski Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu


Orzekający w sprawach karnych w Wydziale XVII karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Poznaniu, sędzia wizytator ds karnych w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Wieloletni wykładowca szkolący sędziów, prokuratorów i aplikantów w zakresie prawa karnego gospodarczego i  prawa karnego skarbowego.


Dr hab. prof. nadzw. Beata Jeżyńska Prodziekan wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie


Radca prawny obsługa prawna podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych (prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo pracy). Redaktor Naczelny Studia Iuridica Lublinensia. Członek Rady Programowej Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia. Członek Komisji Prawniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów. Ekspert Sejmu i Senatu RP – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Jacek Motawski Prokurator delegowany do Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej


Specjalizuje się w zwalczaniu przestępczości gospodarczej. Jeden z koordynatorów w Departamencie do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej w sprawach dotyczących przestępczości związanej z wyłudzeniem lub uszczupleniem podatku od towarów i usług. Członek Zespołu Zadaniowego do Spraw Przestępczości Podatkowej


Kamil Wyszkowski Prezydent i Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland


W ONZ pracuje od 2002 roku. W latach 2009–2014 dyrektor UNDP w Polsce, od 2004 przedstawiciel Global Compact Network Poland (ONZ-owskiej sieci koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi), od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know How Hub (powołanego w ramach UNDP Poland, obecnie zarządzanego przez GCNP).”


dr Piotr Ochman

​​​​​​​

Radca prawny, adwokat, doktor nauk prawnych, autor wielu publikacji naukowych, w tym dwóch monografii dotyczących karnoprawnej ochrony rynku finansowego. Adiunkt w Katedrze Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Karnego Gospodarczego, wykładowca Podyplomowego Studium Prawa Karnego Wykonawczego oraz Podyplomowego Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W pracy naukowej zajmuje się prawem karnym gospodarczym, prawem karnym oraz kryminologią. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym, w tym prawie karnym gospodarczym.


dr hab. Paweł Borszowski prof. UWr Prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego


Zastępca Kierownika Katedry Prawa Finansowego, Kierownik Podyplomowych Studiów Podatkowych na tym uniwersytecie. Jest członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Były pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. W latach 2013-2016 Dyrektor Instytutu Społeczno-Prawnego PWSZ AS Wałbrzych. Autor wielu publikacji z zakresu ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego.Dr Krzysztof Wiciak

​​​​​​​

Specjalista w dziedzinie zwalczania zorganizowanej przestępczości ekonomicznej, śledztwa finansowego, prania pieniędzy i przestępczości na szkodę Unii Europejskiej. Były funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Wieloletni dyrektor Instytut Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem, były Kanclerz WSPol. Autor szeregu publikacji i programów szkolenia z zakresu zwalczania przestępczości zorganizowanej i śledztwa finansowego. Kierownik i wykonawca projektów naukowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


Leszek Wieciech Prezes – Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego


W latach 1984-99 Konsul Generalny RP w Edynburgu. Od 1999 związany z obszarem energii i klimatu. Od 2009 roku reprezentuje POPiHN w pracach FuelsEurope. Członek Polskiego Komitetu, członek Zarządu Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej,  członek Rady Konsultacyjnej ds. handlu i usług przy Ministrze Gospodarki, członek zespołu doradczego do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki przy Ministrze Gospodarki. Jeden z pionierów edukacji w zakresie odpowiedzialnego biznesu (CSR) w Polsce.


dr Bogdan Guziński Podinspektor w stanie spoczynku


Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Od 2012 roku związany był z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, zajmował stanowisko Kierownika Zakładu Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Instytutu Służby Kryminalnej. Obecnie związany z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku


Łukasz Osiński Prezes i założyciel Izby Gospodarczej Europy Środkowej


Przewodniczący Prezydium Forum Dialogu w Forum Dialogu Związku Pracodawców  Business Center Club w Warszawie, Przedsiębiorca. Były pracownik Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Pełnomocnik Marszałka ds. młodzieży oraz pracownik Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Założyciel stowarzyszenia „Polskie Stowarzyszenie “Footbag’u”. Członek Zarządu Dolnośląskiej Rady Młodzieży. Przewodniczący Rady  Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Północne. Koordynator wielu projektów współfinansowanych ze środków publicznych.


Krzysztof Burnos
Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 


Biegły rewident z bogatym doświadczeniem z zakresu rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami. Od 2005 roku prezes spółki audytorskiej Elma PolAudit Sp. z o.o. W latach 2011-2015 członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz przewodniczący Komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie członek Forum FEE ds. sektora MŚP i MŚFA oraz grupy roboczej FEE ds. ładu korporacyjnego i prawa spółek.


Ireneusz Broś
Radca prawny 


Mediator wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Wieloletni pracownik organów administracji skarbowej, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.

Współorganizatorzy​​​​​​​

Patronat