VET 4.0

 

Idea realizacji projektu wywodzi się z założenia, że obecnie świat wchodzi w tzw. czwartą rewolucję przemysłową. Zjawisko z którym związane są takie pojęcia jak: industrie 4.0, internet rzeczy, inteligentne fabryki, systemy cyberfizyczne jest uznawane przez ekspertów jako jedno z głównych trendów rozwoju w najbliższych latach. Pewnym jest, ze zmiany te stanowią wyzwanie dla wszystkich dziedzin nie tylko przemysłu, ale i codziennego życia. Lider projektu – regionalna jednostka zajmująca się wdrażaniem szkolnictwa zawodowego w niemieckiej Kolonii złożyła w konsorcjum z 8 europejskimi organizacjami projekt w ramach ERASMUS + mający na celu wypracowanie nowych, innowacyjnych programów oraz metod praktycznego nauczania zawodu w kontekście wspomnianej 4 rewolucji przemysłowej.

 

Badania wskazują, że również edukacja wymaga dostosowania się do współczesnych realiów. W sytuacji gdzie ludzi coraz częściej zastępują maszyny, a funkcjonowanie przedsiębiorstw opiera się na zupełnie nowych systemach zmianie ulegają także kompetencje jakie wymagane są od pracowników. Niezbędnym staje się przygotowanie uczniów, jak również nauczycieli na nachodzące zmiany. Stąd projekt zakłada realizację trzech głównych zadań:

  Opracowanie profilu kompetencji wymaganego w „świecie pracującym 4.0”

  Przygotowanie 4 nowoczesnych modułów nauczania zawodowego dla uczniów

  Przygotowanie 4 nowoczesnych modułu podnoszenia kompetencji dla nauczycieli nauczania zawodowego.

Planowane do osiągnięcia cele:

  identyfikacja zorientowanych na przyszłość nowych wymagań kwalifikacyjnych, w szczególności ba poziomie europejskim

  wyczulenie nauczycieli i trenerów na obecne i nadchodzące zmiany

  wypracowanie innowacyjnych modułów dedykowanych nauczycielom, trenerom i studentom, które w pierwszym etapie tworzenia nowych programów nauczania skupiać się będą wokół zawodów – mechatronik i elektronik oraz przygotowanie ich tak aby były adaptowalne w innych sektorach

  umożliwienie współpracy uczniom z całej Europy poprzez platformy nauczania.

Izba Gospodarcza Europy Środkowej została zaproszona do udziału w projekcie jako organizacja zapewniająca głos i punkt widzenia przedsiębiorców. Jesteśmy jedyną Izbą w całym partnerstwie składającym się głównie z podmiotów funkcjonujących w sektorze edukacji zawodowej (szkoły, uniwersytety, jednostki rządowe/samorządowe). Rolą Izby jest wsparcie partnerów w działaniach merytorycznych oraz szerzenie wiedzy o czwartej rewolucji przemysłowej oraz zmianach jakie za sobą niesie wśród polskich szkół zawodowych oraz przedsiębiorstw.


Ulotka do pobrania.

Więcej informacji „4 rewolucji przemysłowej” można znaleźć na poniższych stronach:

http://www.utrzymanieruchu.pl/menu-gorne/artykul/article/czwarta-rewolucja-przemyslowa-i-przemysl-40-co-oznaczaja-te-pojecia/part/1/

https://www.hbrp.pl/b/czwarta-rewolucja-przemyslowa-zmiana-juz-tu-jest-1/2/OmImRGYW

http://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/2016/12/trzy-trendy-technologiczne-na-ktore-warto-uwazac-w-roku-2017.aspx

„Trudna droga do przemysłu 4.0” artykuł z dnia 20.12.2016

Cisco: 6 najważniejszych trendów w rozwoju technologii na rok 2017 i dalej, artykuł z dnia 29.12.2016