Izba Gospodarcza Europy Środkowej pragnie serdecznie poinformować oraz zaprosić do współudziału w projekcie utworzenia Akceleratora CE InnoHUB.

Zadaniem Akceleratora jest wzmocnienie polskiego ekosystemu startupowego poprzez transfer innowacyjnych pomysłów, biznesowej kultury i talentów z zagranicy oraz kreowanie wizerunku Polski jako kraju pierwszego wyboru w Europie Środkowo-Wschodniej do prowadzenia działalności dla zagranicznych startupów. Celem działania Akceleratora będzie pozyskanie zagranicznych starupów posiadających nowatorskie rozwiązania technologiczne, zainteresowanych założeniem i rozwinięciem działalności gospodarczej w Polsce przy współudziale Odbiorców technologii i Inwestorów.

Akcelerator pozyskał szereg partnerów zagranicznych wraz z którymi będzie prowadził działania scoutingowe w wyniku których zagraniczne zespoły startupowe będą mogły złożyć swoje aplikacje.

Kraje w których będziemy poszukiwać innowacyjnych pomysłów to głownie: Filipiny, Indie, Sri Lanka, Wietnam i Gruzja. Nie wyklucza to oczywiście możliwości zgłoszenia pomysłu z jakiegokolwiek innego kraju.

Skąd taki kierunek zainteresowania Akceleratora?

Przez ostatnie kilka lat Izba zaangażowana była w realizację wielu międzynarodowych działań dedykowanych osobom młodym. Funkcjonując w międzynarodowym środowisku organizacji młodzieżowych gdzie wraz ze Stowarzyszeniem Semper Avanti oraz wieloma Partnerami Zagranicznymi realizowaliśmy projekty widzieliśmy zainteresowanie rozwijaniem działalności gospodarczej oraz otwieraniem jej na nowych rynkach w tym europejskich. Korelując to z potencjałem poszczególnych rynków oszacowaliśmy efektywność i skuteczność pozyskania innowacyjnych pomysłów startupówych. Analiza środowiska innowacji, rozwoju nowych pomysłów na wskazanych wyżej rynkach, jak i wieloletnie, ugruntowane kontakty z Partnerami zapewniają nam uzyskanie pozytywnych warunków dla osiągnięcia założonych celów.

Więcej informacji zostanie zamieszczonych niebawem na stronie Akceleratora, w regulamin składania wniosków oraz formularz aplikacyjny.

Pierwszy nabór wniosków w ramach akceleratora planowany jest na czerwiec 2021r.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem office@cecc.ngo