MIPACT – „MOBILITY IMPACT ON TRANSPORT WORKERS”


Partner

Finansowanie: 
Komisja Europejska

Konsorcjum:
Włochy, Polska (CECC)< Chorwacja, Hiszpania, Grecja, Norwegia

Idea projektu:
Analiza i zebranie dowodów na wpływ nowo wprowadzonej dyrektywy Unii Europejskiej na sektor i procesy transportowe delegowania pracowników transportu, ze szczególnym uwzględnieniem kierowców ciężarówek.

JAKIEGO WSPARCIA UDZIELILIŚMY NASZYM PARTNEROM

  • Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy formalno–prawne systemy ochrony danych osobowych
  • Zidentyfikowaliśmy i opracowaliśmy grupy docelowe przedsiębiorstw i ich potrzeby
  • Zdefiniowaliśmy nowe kierunki działań i zmodyfikowaliśmy perspektywy na kolejne lata
  • Opracowaliśmy strategie rozwoju przedsiębiorstw i nowe modele biznesowe
  • Pozyskaliśmy inwestorów
  • Zbudowaliśmy Strategiczną Kartę Wyników (BSC – Balanced Scorecard)
  • Opracowaliśmy działania marketingowe i PRowe przedsiębiorstw
  • Opracowaliśmy strategie sprzedażowe, z uwzględnieniem sprzedaży przez Internet.