Pierwsze badanie dotyczące członków izby i przedsiębiorców dla izby