Europejski Klaster Smart Energy „EKSE”


Partner

W dniu 01.03.2021 r. został powołany Europejski Klaster Smart Energy „EKSE”. Klaster podjął działania w zakresie wsparcia projektów energii odnawialnej OZE, w tym promujące wsparcie, profesjonalne doradztwo, centrum kompetencyjne dedykowane działalności samorządów, administracji publicznej zainteresowanych zieloną transformacją Polski.

Inicjatywa w szczególny sposób wspiera wdrażanie nowego „ZIELONEGO ŁADU”. Naszym celem jest minimalizacja emisji Co2, oraz wyeliminowanie negatywnego wpływu na ekonomię Polski, ale także na lokalne gminne samorządowe jednostki. Działalność klastra w szczególny sposób wspiera lokalne inicjatywy inwestycyjne. Dbamy o lokalny rozwój, pomagając między innymi w takich działaniach jak:

 • poprawa bezpieczeństwa energetycznego na szczeblu samorządowym,
 • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw działających na terenie gminy,
 • doradztwo w zakresie uzyskania efektywności energetycznej dla samorządów,
 • poprawa przepływu informacji pomiędzy instytucjami samorządu i biznesu,
 • zmniejszenie szkodliwych oddziaływań na środowisko naturalne na terenie gminy,
 • wzmocnienie współdziałania samorządu lokalnego, przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych, przedstawicieli uczelni wyższych.

EKSE to unikalna inicjatywa, która pozwala spojrzeć całościowo na działalność gminną, zaplanować inicjatywy w zakresie OZE, ale także opracować wieloletnie plany inwestycyjne i przybliżyć ich wpływ na lokalną społeczność. Pomożemy w efektywnym opracowaniu i wdrożeniu takiej polityki. Posiadamy doświadczenie i szereg zrealizowanych już programów, które pozytywnie wsparły lokalne społeczności pomagając w osiągnięciu zakładanych celów w polityce rozwojowej oraz znacznie zwiększyły osiągane przez te Gminy przychody przyczyniając się do rozwoju i polepszenia lokalnej sytuacji.

Przykładowe korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego:

 • Zwiększa Bezpieczeństwo lokalnych jednostek samorządu terytorialnego oraz prowadzonego na ich terenie biznesu,
 • Oszczędność kosztów na przesyle energii siecią średniego i wysokiego napięcia,,
 • Tańsza energia to większa konkurencyjność dla produktów i usług lokalnych przedsiębiorców
 • Odporność na energetyczne sytuacje kryzysowe wynikające z czynników zewnętrznych,
 • Uniezależnienie od czynników zewnętrznych, np. globalnych zmian cen paliw kopalnych,
 • Wspieranie prac badawczo rozwojowych oraz innowacji w zakresie Energetyki.

W ramach klastra będzie funkcjonował Klub Biznesu "Energy Club".

Pliki do pobrania:

ulotka dot. Klastra