Dolnośląski Klaster Mediów

Dolnośląski Klaster Mediów zawiązany został z inicjatywy Izby Gospodarczej Europy Środkowej w dniu 26 marca 2015 r.

Dokumenty:

  Deklaracja przystapienia do DKM

  List intencyjny utworzenia DKM

  Lista członków DKM

  Regulamin