SIR

Izba Gospodarcza Europy Środkowej jest członkiem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) Więcej informacji można znaleźć na stronie

http://www.cdr.gov.pl/sir

http://www.facebook.com/SiecSIR/