Projekt CSA został zakończony zgodnie z przyjętą uchwałą załączoną w linku poniżej

Uchwała nr 2.pdf

Badania nad krajami azjatyckimi mają w Polsce piękną i długą tradycję, wyznaczaną takimi nazwiskami jak Benedykt Polak, Michał Boym, Benedykt Dybowski, Wacław Sieroszewski, Kazimierz Grochowski. Niestety nigdy ten kierunek badawczy nie rozwinął się w stopniu, na jaki zasługuje, o czym świadczyć mogą choćby trudne losy filologicznych studiów orientalnych na polskich uczelniach. I chociaż w ostatnim dziesięcioleciu studia nad Azją stają się coraz bardziej popularne wśród wykładowców akademickich i studentów, niestety wciąż mają status pobocznej aktywności akademickiej i nie są w stanie zaspokoić rosnących z roku na rok potrzeb poznania i zrozumienia politycznej, ekonomicznej, technologicznej, artystycznej, cywilizacyjnej roli krajów azjatyckich w dzisiejszych czasach. Poszczególni badacze i rozproszone po różnych uczelniach i wydziałach jednostki akademickie działają w swoich wyspecjalizowanych tematach i dyscyplinach naukowych, nie mając wspólnego forum wymiany myśli i doświadczeń, a czasem nawet nie wiedząc wzajemnie o swoim istnieniu.

Stąd wziął się pomysł powołania do życia Centrum Studiów Azjatyckich, jako miejsca spotkań i dysputy naukowej, gdzie będzie mógł się ujawnić potencjał indywidualnych talentów, wiedzy, umiejętności i doświadczeń, zdobytych przez poszczególnych uczonych i zespoły badawcze w ramach macierzystych jednostek akademickich. Miejsca, w którym przedstawiciele wszystkich nauk, od humanistycznych po inżynieryjno-techniczne, będą mogli nie tylko przedstawić swoje dokonania, ale także wziąć udział we wspólnych projektach badawczych, czy to zainicjowanych spontanicznie przez uczonych i naukowców, czy to zamówionych przez przedstawicieli biznesu lub administracji państwowej i samorządowej. Miejsca, które będzie zabiegać o zdobywanie zewnętrznego finansowania dla badań naukowych, dbać będzie o promocję wyników badawczych, a także popularyzować wiedzę o krajach azjatyckich wśród opinii publicznej.

Centrum Studiów Azjatyckich ma być w założeniu think-tankiem, organizacją pozarządową, grupującą wszystkich zainteresowanych badaniami nad krajami Azji z Wrocławia, regionu Dolnego Śląska, a także regionów sąsiednich Opolskiego, Lubuskiego i Południowej Wielkopolski. Centrum powstaje we współpracy środowisk akademickich z Izbą Gospodarczą Europy Środkowej, z przedsiębiorcami zaangażowanymi w inwestycje krajów azjatyckich w Polsce i polskich w krajach azjatyckich oraz w bilateralną wymianę handlową. Centrum Studiów Azjatyckich zamierza ubiegać się o patronat władz państwowych, samorządowych i akademickich. Będzie współdziałać ze stowarzyszeniami społecznymi i towarzystwami naukowymi, jak również z jednostkami akademickimi, prowadzącymi szeroko rozumiane studia azjatyckie czy też oferującymi zajęcia związane z Azją na innych kierunkach studiów.

Rozpoczęcie działalności Centrum Studiów Azjatyckich pragniemy połączyć z organizacją we Wrocławiu konferencji: „Dolny Śląsk – Polska – Azja. Wczoraj. Dziś. Jutro”, planowanej na 30.06-1.07.2021 (dołożymy wszelkich starań, aby konferencja ta odbyła się na żywo, przy zachowaniu wszelkich środków sanitarnych, jakie będą wówczas obowiązywać). Konferencja będzie miała charakter forum akademicko-biznesowego, podczas którego osoby prowadzące badania naukowe będą mogły przedstawić swoje osiągnięcia naukowe (w formie wykładu lub prezentacji posterowej), przedstawiciele administracji publicznej – zalety i potrzeby naszego regionu i całego kraju, a praktycy biznesu – oferowane możliwości i potrzeby swoich przedsiębiorstw.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich, których badania w jakikolwiek sposób dotyczą Azji, od paleontologów po logistyków. Ze względu na rozległość i różnorodność krajów kontynentu azjatyckiego konferencja poza sesją plenarną będzie odbywać się w poszczególnych forach regionalnych: Forum Chińskie, Forum Koreańskie, Forum Japońskie, Forum Azji Południowo-Wschodniej (Singapur), Forum Indyjskie, Forum Azji Środkowej i Mongolii, Forum Azji Zachodniej, Forum Krajów Arabskich, Forum Zakaukazia.

Mamy nadzieję, że konferencja „Dolny Śląsk – Polska – Azja. Wczoraj. Dziś. Jutro” będzie udaną inauguracją Centrum Studiów Azjatyckich. W jego dalszej działalności przewidujemy kontynuację funkcjonowania powołanych z okazji konferencji Forów. Centrum Studiów Azjatyckich ma być bowiem miejscem zarówno globalnych studiów nad Azją, jak miejscem wymiany myśli specjalistów zainteresowanych konkretnym azjatyckim kraje czy regionem.

Dr hab. Gościwit Malinowski, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Grzegorz Krzos, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Dr hab. Maria Bernat, profesor Politechniki Opolskiej

Łukasz Osiński, prezes zarządu Izby Gospodarczej Europy Środkowej