Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów pozwala, przy udziale osoby trzeciej, na wypracowania najlepszego rozwiązania pomiędzy stronami. Podstawowe zasady mediacji to m.in. pełna poufność, bezstronność mediatora oraz dobrowolność udziału stron. Ugoda zawarta przed mediatorem może być później zatwierdzona przez Sąd i mieć jego moc wykonawczą.
Izba Gospodarcza Europy Środkowej współpracuje z Instytutem Mediacji TAK działającym przy stowarzyszeniu Semper Avanti we Wrocławiu.Instytut skupia 11 mediatorów wpisanych na listę Sądu Okręgowego we Wrocławiu.Wśród mediatorów Instytutu jest wielu praktyków biznesu, którzy od lat prowadzą własne firmy bądź współzarządzają czołowymi przedsiębiorstwami w swoich branżach w naszym regionie.
Są to osoby, które posiadają wiedzę i praktyczne doświadczenie w sprawach gospodarczych. Dzięki takim umiejętnością potrafią być znakomitymi strażnikami procesu, którego zwieńczeniem jest ugoda satysfakcjonująca wszystkie strony.