Wojciech Dąbrowski

Wojciech Dąbrowski
Adres: Wrocław

Skontaktuj się

O sobie


Wojciech Dąbrowski, wieloletnie doświadczenie w organizacji, zarządzaniu, restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych, w latach 2014-2015 prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., w latach 2008-2014 prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., był również prezesem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych MS TFI S.A. W latach 1993 -2006 urzędnik państwowy w Ministerstwie Skarbu Państwa. Członek wielu rad nadzorczych min Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Agencji Mienia Wojskowego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Z powodzeniem opracowywał i realizował wiele projektów z branży lotniczej, zbrojeniowej oraz stoczniowej. W czasie jego prezesury zarządzane przez ARP specjalne strefy ekonomiczne przyciągnęły wielu zagranicznych inwestorów. Skutecznie realizował duże projekty restrukturyzacyjne, m.in. sprzedaż kontrolnego pakietu akcji producenta śmigłowców WSK Świdnik S.A., producenta silników WSK Rzeszów S.A. FŁT Kraśnik, PZL Okęcie włączając w ten sposób zakłady w globalny łańcuch dostaw. Szef międzyresortowego zespołu ds. restrukturyzacji Huty Stalowa Wola S.A. Był także zaangażowany w duże projekty dotyczące restrukturyzacji zatrudnienia w poszczególnych sektorach i rejonach Polski.

Wykształcenie


Akademia Obrony Narodowej
Studia doktoranckie, Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego

Studia podyplomowe, Zarządzanie finansami

Instytut Rozwoju Biznesu
magister, Zarządzanie finansami

Akademia Obrony Narodowej
Wyższy Kurs Obronny

Uniwersytet Warszawski,  Wydział Zarządzania
magister, Zarządzanie finansami

Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach
magister, Pedagogika

Policealne Studium Zawodowe nr 7 w Warszawie
kierunek - organizacja i realizacja produkcji telewizyjnej i filmowej

Doświadczenie


2014 - obecnie

Działalność Gospodarcza

doradztwo w zakresie zarządzania

2013 - 2015

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Prezes Zarządu​​​​​

Zakres zadań:

 • organizacja spółki od „zera”,
 • utworzenie Grupy kapitałowej ok 60 spółek - 18.000 zatrudnionych,
 • plasowanie spółki na rynku,
 • opracowanie strategii Grupy.

2009 - 2012

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Prezes Zarządu

Zakres zadań:

 • organizacja spółki od „zera”
 • organizacja 2 funduszy w tym FIZ Mars zarządzający 15 spółkami z sektora budowy i remontu statków oraz konstrukcji stalowych jak również spółkami, których głównymi aktywami są nieruchomości.

2008 - 2014

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Prezes Zarządu

Zakres zadań:

 • zarzadzanie grupą kapitałową ponad 100 spółek 20.000 zatrudnionych,
 • operator pomocy publicznej na restrukturyzację,
 • zarządca 2 SSE (5 mld USD inwestycji podczas prezesury),
 • funkcja organu w postepowaniach restrukturyzacyjnych,
 • restrukturyzacja i zmiana modelu funkcjonowania ARP,
 • istotne zwiększenie skali działalności w tym finansowej (udzielanie pożyczek i poręczeń),
 • procesy dezinwestycyjne i inwestycyjne w tym M&A.

2006 - 2008

Bumar Sp. z o.o.

Zastępca dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych

Zakres zadań:

 • Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego w odniesieniu do części spółek Grupy Bumar,
 • Realizacja zadań związanych ze zbywaniem i nabywaniem akcji/udziałów spółek (zorganizowanych części przedsiębiorstwa),
 • Prowadzenie spraw związanych z konsolidacją spółek w ramach Grupy Bumar.

W latach 1993-2006 praca w instytucjach rządowych związanych z przekształceniami własnościowymi:

1998 - 2006

Ministerstwo Skarbu Państwa

Zastępca dyrektora Departamentu Spraw Obronnych

Zakres zadań:

 • Prowadzenie spraw związanych z komercjalizacją oraz wykonywaniem nadzoru właścicielskiego w odniesieniu do spółek przemysłu obronnego,
 • Nadzór nad realizacją programów naprawczych i restrukturyzacyjnych spółek przemysłowego obronnego,
 • Realizacja zadań związanych z prywatyzacją spółek przemysłu obronnego,
 • Wykonywanie zadań związanych ze zwierzchnim nadzorem Ministra Skarbu Państwa nad Agencją Mienia Wojskowego oraz Wojskową Agencją Mieszkaniową

1997 - 1998

Agencja Prywatyzacji

Główny specjalista, odpowiedzialny za realizację projektów prywatyzacyjnych

1995 - 1995

Fundacja Przekształceń Własnościowych w R.P.

(oddelegowany do pracy w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych) Młodszy kierownik projektu, odpowiedzialny za realizację projektów prywatyzacyjnych

1993 - 1997

Ministerstwo Przekształceń Własnościowych / Ministerstwo Skarbu Państwa

Starszy radca, specjalista, naczelnik wydziału, główny specjalista, udział w realizacji programu prywatyzacji przetargowej (naczelnik wydziału); odpowiedzialny za realizację szkoleń w ramach programu NFI; odpowiedzialny za realizację projektów prywatyzacyjnych.

1988 - 1989

Akademickie Biuro Kultury i Sztuki „Alma – Art.”

Z-ca Kierownika Zakładu, odpowiedzialny za sprawy organizacyjne, kierownik produkcji filmów realizowanych przez Zakład.

Członek Rad Nadzorczych:

 • PZU S.A. (2000-2006), 
 • Bumar Sp. z o.o. (2005–2006), 
 • MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (2012-2014)
 • Agencja Mienia Wojskowego (1999-2002);
 • Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (2008-2012)
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (1999-2000),
 • Rafamet S.A. (2008-2009)
 • Fabryka Broni Łucznik sp. z o.o.
 • Poleuro S.A.(2008 -2012
 • BMO Sp.z o.o 
 • Metalplast Częstochowa S.A. (1995-2005), 
 • Przemysłowe Centrum Optyki S.A (1998-1999), 
 • ZM Kraśnik Sp. z o.o. (2007-2008).

Funkcje Społeczne:

 • Członek Zarządu/Wiceprezes Fundacji Wspierania Inicjatyw Proeuropejskich „PRO-EUROPA’’ (1995-1998),
 • Członek Młodzieżowej Rady Integracji Europejskiej (1997-1998),
 • Członek rady Fundacji Centrum Innowacji FIRE,
 • Wiceprezes fundacji Stratpoints.

Potrzebujesz pomocy w zakresie kredytów frankowych?


Skontaktuj się

Wyślij

Podane wyżej dane przetwarzamy  na potrzeby realizacji sprawy, w przedmiocie której występujesz do nas kontaktując się poprzez ten formularz.Więcej danych na temat przetwarzania przez IGEŚ danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.