Raport z badań w sektorze transportu

Data publikacji: 30/08/2023

W ramach jednego z kilku projektów, w których Izba jest partnerem na wiosnę tego roku realizowane były badania dotyczące sektora transportowego w zakresie sposobu funkcjonowania systemów informacji i konsultacji z pracownikami w sektorze transportu; a w szczególności z pracownikami delegowanymi. Zachęcamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem tych badań oraz całym raportem krajowym jaki został przygotowany.