Zmiana dokumentacji konkursowej dla Poddziałania Bony na innowacje dla MŚP: etap I usługowy – konkurs ogólny oraz konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności

Data publikacji: 02/10/2020

Informujemy, że wprowadzone zostały zmiany w dokumentacji konkursowej ww. konkursów: Regulamin konkursu, Ogłoszenie o konkursie.

Zmiana dotyczy wydłużenia terminów zakończenia naborów w poddziałaniu 2.3.2 POIR w dwóch konkursach realizowanych w komponencie usługowym - z 30 września br. na 30 grudnia 2020 r., Zmienione dokumenty obowiązują od dnia ich publikacji. Więcej informacji na stronach działań:

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy#terminy

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy - Dostępność Plus https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-etap-1-uslugowy-dostepnosc-plus#terminy