Europejski Klaster SMART ENERGY

Data publikacji: 21/04/2021
Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 1.03.2021r. został powołana uchwałą zarządu Europejski Klaster Smart Energy. W ramach działalności izby korzystając w możliwości działań statutowych oraz osobowości prawnej naszej organizacji do prowadzania działań wspierających powstawanie odnawialnych źródeł energii. Działanie naszego klastra będą realizować zadania w ramach Zielonego ładu, Sprawiedliwej Transformacji oraz Krajowego Planu Odbudowy . W ramach ogłaszanych konkursów i konsultacji będziemy wspierać oraz wspólne składać i realizować projekty.

Jak działa Europejski klaster Smart Energy i jakie daje korzyści?
• Zwiększa Bezpieczeństwo lokalnych źródeł energii
• Zajmuje się Bilansowaniem popytu i podaży energii ,
• Pozyskiwanie energii dla członków jest tańsze
• Oszczędność kosztów na przesyle energii siecią średniego i wysokiego napięcia,
• Tańsza energia to większa konkurencyjność dla produktów i usług
• Odporność na energetyczne sytuacje kryzysowe wynikające z czynników zewnętrznych,
• Uniezależnienie od czynników zewnętrznych, np. globalnych zmian cen paliw kopalnych.
• Reprezentowanie interesów członków przed organami administracji
• Wspieranie prac badawczo rozwojowych oraz innowacji w zakresie Energetyki

Głównymi celami Klastra są:
1. Promocja Polski w Europie środkowej i na Świecie jako miejsca efektywnych inwestycji,
2. poprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski,
3. zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
4. świadczenie usług z zakresu efektywności energetycznej,
5. poprawa przepływu informacji pomiędzy instytucjami nauki i biznesu,
6. zmniejszenie szkodliwych oddziaływań na środowisko naturalne,
7. wzmocnienie współdziałania samorządu lokalnego, przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych, przedstawicieli uczelni wyższych o
8. wspólna promocja działań w zakresie inwestowania w OZE,

Nasze działania i cele:
• opracowanie i prowadzenie działań promocyjnych w zakresie poszanowania energii i ochrony środowiska
• popularyzacja wiedzy o metodach i sposobach zwiększających efektywność energetyczną odbiorców końcowych mediów energetycznych (energia elektryczna, gaz, ciepła woda, ogrzewanie itp.) poprzez szkolenia, konferencje, warsztaty itp.
• wypracowanie i wdrożenie skutecznych mechanizmów wsparcia finansowego dla przedsięwzięć z dziedziny EE i OZE,
• opiniowanie i wypracowywanie standardów dla systemów monitorujących zużycie energii,
• wspólne prowadzenie projektów, w tym opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania zużycia energii.

Produkty Klastra:
1. Energia Elektryczna
2. Grupa zakupowa
3. Umowy PPA
4. Konferencje branżowe
5. Projekty europejskie

Kierownictwo Klastra:
Rada Klastra:
Paweł Murowicki koordynator klastra – członek rady
Marcin Szuchta członek rady
Arkadiusz Ignasiak członek rady
Krzysztof Busz członek Rady