Inauguracja działań Centrum Studiów Azjatyckich - zaproszenie na konferencję „Dolny Śląsk – Polska – Azja. Wczoraj. Dziś. Jutro.

Data publikacji: 21/04/2021
Komitet organizacyjny konferencji „Dolny Śląsk – Polska – Azja. Wczoraj. Dziś. Jutro” ma zaszczyt zaprosić do udziału w planowanej na 30 czerwca – 1 lipca 2021 r. konferencji naukowej połączonej z forum gospodarczym (dołożymy wszelkich starań, aby konferencja ta odbyła się na żywo, przy zachowaniu wszelkich środków sanitarnych, jakie będą wówczas obowiązywać).

Do udziału w konferencji naukowej zapraszamy badaczy wszelkich dyscyplin i dziedzin naukowych, którzy zajmują się zagadnieniami związanymi z Azją jako całością, lub z poszczególnymi regionami i krajami azjatyckimi. Zaproszenie w pierwszej kolejności kierujemy do adeptów nauki z Wrocławia, regionu dolnośląskiego, a także regionów sąsiednich Opolskiego, Lubuskiego i Południowej Wielkopolski.

Celem konferencji jest:
a) zaprezentowanie możliwie jak najszerszego spektrum badań na tematy azjatyckie, prowadzonych w różnych jednostkach akademickich, jak również przez niezależnych uczonych,
b) wzajemne poznanie i integracja środowiska akademickiego z naszego regionu, prowadzącego badania nad tematami związanymi z Azją,
c) inauguracja aktywności badawczej w ramach Centrum Studiów Azjatyckich, które ma stać trwałym forum współpracy środowisk akademickich, gospodarczych, politycznych i samorządowych we wszelkich kwestiach, gdzie niezbędna jest wiedza naukowa i ekspercka na temat Azji i poszczególnych krajów azjatyckich.

Więcej o samym Centrum Studiów Azjatyckich można dowiedzieć się w zakładce:
„Działalność” --> Centrum Studiów Azjatyckich na stronie www.iges.pl

Ze względu na rozległość i różnorodność krajów kontynentu azjatyckiego konferencja poza sesją plenarną będzie odbywać się w dziewięciu forach regionalnych:
Forum Chińskie Forum Koreańskie
Forum Japońskie Forum Azji Południowo-Wschodniej (Singapur)
Forum Indyjskie Forum Azji Środkowej i Mongolii
Forum Azji Zachodniej Forum Krajów Arabskich
Forum Zakaukazia.

W miarę napływu zgłoszeń będziemy proponować również grupowanie wystąpień o podobnej tematyce w międzyregionalne fora problemowe.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji mogą wybrać jako formę prezentacji swoich badań naukowych:
- 20 minutowy wykład w ramach jednego z forów;
- poster, udostępniany w kuluarach bez udziału autora przez cały czas trwania konferencji, z udziałem autora w trakcie dwugodzinnej sesji posterowej.

Zgłoszenia obejmujące imię, nazwisko i afiliację autora (lub autorów, zapraszamy również zespoły badawcze), tytuł wystąpienia, preferowaną formę prezentacji, krótkie streszczenie, przeznaczenie dla któregoś z forów regionalnych lub sugestię utworzenia tematycznego forum międzyregionalnego prosimy nadsyłać na adres: gosciwit.malinowski@uwr.edu.pl .

Organizatorzy:
Centrum Studiów Azjatyckich
Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr.
Instytut Konfucjusza Uniwersytetu Wrocławskiego
Centrum Współpracy Polska-Chiny Instytut Konfucjusza w Opolu