Koordynator Komisjii Europejskiej

Data publikacji: 22/03/2023

Projekty złożone do Komisji Europejskiej jako koordynator i partner  projektu w trakcie oceny:

 

1. Wprowadzenie mechanizmów zapewniania jakości w 5 centrach kształcenia i szkolenia zawodowego w Argentynie, Chile, Ekwadorze i Kolumbii

2. Tytuł Efektywne ERZ w sektorze transportu w obliczu zmian wywołanych transformacją bliźniaczą

3. Wspieranie skutecznego funkcjonowania ERZ w sektorze detalicznym poprzez podnoszenie umiejętności ich członków w celu ułatwienia aktywnego uczestnictwa

4. CENTRA TECHNOLOGICZNE GREEN 5.0

5. Znaczący udział pracowników w przemyśle europejskim na rzecz wdrożenia dyrektywy w sprawie zrównoważonego rozwoju

6. Przekształcanie europejskich krajobrazów miejskich i społeczności poprzez immersyjne cyfrowe bliźniaki

7. ZDROWE zarządzanie procesem transformacji - w kierunku bliźniaczego zielonego i cyfrowego sektora opieki zdrowotnej

8. Poprawa uczestnictwa pracowników w transformacji bliźniaczej

9. Budowanie potencjału cyfrowego w systemach kształcenia i szkolenia zawodowego w Afryce Subsaharyjskiej

10. Włączające mechanizmy zarządzania kryzysem i zmianą w międzynarodowych firmach z sektora metalowego jako klucz do udanej transformacji bliźniaczej

11. Znaczący udział pracowników w przemyśle europejskim na rzecz wdrażania EGD

12. Zwiększenie partycypacji pracowników w celu poprawy warunków pracy pracowników platformowych w całej Europie