Nowy Dyrektor Izby

Data publikacji: 08/11/2023

Czy jesteście Państwo przygotowani do obsługi nowego obowiązku – związanego z Śladem węglowym- CBAM (ang. „Carbon Border Adjustment echanism”)? Jest to mechanizm dostosowywania cen towarów na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 i obowiązuje importerów od 1 października 2023 roku. Od tej daty rozpoczął się w UE okres przejściowy CBAM, który wprowadza dla importerów nowe obowiązki związane z:

  • monitorowaniem transakcji importowych,
  • ustalaniem zgodnie z metodologią Komisji Europejskiej emisji CO2 „wbudowanych” w objęte mechanizmem towary przywożone do UE –,
  • wykonywaniem obowiązków sprawozdawczych.

Pierwszy obowiązek sprawozdawczy CBAM nastąpi z dniem 31 stycznia 2024 r. Niewykonanie powyższych obowiązków może skutkować karami finansowymi dla przedsiębiorcy zobowiązanego Zgodnie z ustawodawstwem unijnym w każdym kraju członkowskim został wyznaczony organ nadzorujący i koordynujący to zagadnienie - w Polsce, organem właściwym ds. CBAM będzie Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), funkcjonujący w strukturach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Stosowne zmiany zostały już uwzględnione w Unijnym Kodeksie Celnym, Taryfie Celnej, zgłoszeniach celnych i uwidocznione na platformie usług elektronicznych skarbowo-celnych PUESC (https://puesc.gov.pl/).

Chcemy, abyście Państwo maksymalnie sprawnie i „bez turbulencji” wdrożyli ww zasady. Oferujemy Państwu wsparcie merytoryczne i wspólne poszukiwanie szybkich rozwiązań. Naszym ekspertem w tej dziedzinie jest Dyrektor izby ds. Podatków: Dariusz Staniów – były wieloletni dyrektor Izby Celnej, Naczelnik Urzędu Celnego i Dyrektor Departamentu Kontroli Celnej i Podatkowej w Ministerstwie Finansów, wykładowca w Krajowej szkole Skarbowości i Akademii Biznesu. On wraz ze swoim zespołem eksperckimprzeprowadzi Waszą Firmę przez meandry nowych obowiązków i pomoże wrozwiązaniu problemów celnych i podatkowych. Eksperci określą w drodze audytu Wasze zdolności i ryzyko dystrybucji towarami objętymi CBAM. W ramach prowadzonej działalności  statutowej odpłatnej.