NOWY REGIONALIZM GOSPODARCZY

Data publikacji: 08/11/2023

Sekwencja zdarzeń ostatnich 36 miesięcy zwiększyła dynamikę zmian, które kształtują nowy globalny rynek i rzeczywistość usługowo towarową w Polsce. Wymuszona przez pandemię Covid-19 transformacja cyfrowa, do tego zmiana łańcuchów dostaw, przewartościowanie kapitału ludzkiego, to tylko odprysk tego jak, wielka rywalizacja USA-Chiny czy wojna w Ukrainie i ostatnio Izraelu wpłynęły na rzeczywistość. W nowej konstelacji uwydatniła się i urosła rola organizacji handlowych, które stały się forpocztą zmiany. Dzięki wsparciu firmy mogą przyspieszyć integrację, maksymalizować wzrost i osiągnąć zrównoważony rozwój, mając rzeczywistą świadomość oczekiwań regulatora i podmiotów działających na rynku. CECC - Izba Gospodarcza Europy Środkowej zrzesza przedstawicieli wszystkich branż obecnych na rynku będąc jednocześnie największym ntegratorem rynków w regionie.

Reszta artykułu znajduje się w pliku poniżej...