Nowy start w biznesie możliwy dzięki unijnym funduszom

Data publikacji: 17/07/2020
Od czerwca można zgłaszać się do jednego z czterech projektów szkoleniowo-doradczych wyłonionych w ramach konkursu „Nowy start”. O wsparcie ze środków unijnych mogą się starać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Uczestnicy dofinansowania otrzymają 100 proc. dofinansowania z funduszy unijnych, które sprawi, że powrót na rynek będzie łatwiejszy. Budżet programu to 15 mln zł.