students throw their hats in the air

"O edukacji inaczej"

Data publikacji: 22/02/2024

Fundacja Dolnośląskie Centrum Edukacji Montessori

Kontakt

W ostatnich latach obserwuje się w Polsce duże zainteresowanie alternatywnymi nurtami edukacji. Czyżby powszechna edukacja w ustalonej od ponad 100 lat formie miała przeżywać poważny kryzys? A może współczesne społeczeństwo wkracza w fazę rozwoju, w której dochodzi do poważnego przewartościowania tego, co w życiu jest ważne? Wyższe wykształcenie, które jeszcze 20 lat temu dawało gwarancję stabilnego życia znacznie traci na wartości i dziś nie stanowi już celu, do którego chcą dążyć młodzi ludzie. Coraz bardziej cenią sobie pracę spójną z ich talentami, zainteresowaniami, a wreszcie taką, która daje im poczucie szczęścia i spełnienia. Pokolenie M, Y, czy Z nie chce już „chodzić do pracy”, a praca zdalna, która w czasie pandemii Covid-19 wydawała się przekleństwem, jest coraz częściej wybieraną formą dającą wolność i elastyczność. Można dzięki niej podróżować, tzw. Workation, zmieniać miejsce zamieszkania i jednocześnie zarabiać i rozwijać się. Dziś trudno jest odróżnić czas pracy od czasu wolnego. Te dwie rzeczywistości naturalnie się przenikają. Młodzi ludzie potrafią lepiej , niż starsze pokolenia, kreować swoją zawodową rzeczywistość, dopasowując ją do własnych potrzeb. Są świadomi swoich mocnych stron i ważny jest dla nich balans między życiem i pracą. Ale to są ludzie dorośli. A jak przygotować dzieci i młodzież do zmieniającego się świata?

W gąszczu przeróżnych ofert edukacyjnych pojawiających się w ostatnim czasie, jak grzyby po deszczu można się zagubić. Wiele nie do końca sprawdzonych metod pseudoeukacyjnych zdaje się proponować rodzicom świetlaną przyszłość dla ich dzieci. Jawią się, jako panaceum na brak motywacji, trudności w zapamiętywaniu i w utrzymaniu koncentracji.

Co zatem działa? W jakim systemie dzieci mogą rozwijać się na miarę XXI wieku, nie gubiąc przy tym swoich pasji, talentów i zainteresowania światem, rozwijając jednocześnie umiejętności społeczno-emocjonalne? Warto przyjrzeć się pedagogice Montessori, która jest jedną z lepiej zbadanych i bardzo szeroko stosowanych na całym świecie koncepcji pedagogicznych. Postrzegana jest często, jako niszowa i ekskluzywna, zarezerwowana dla elit. Taka opinia wiąże się prawdopodobnie z tym, że właśnie do takich szkół chodzą m.in. dzieci księcia Williama, a znanymi absolwentami szkół Montessori są twórcy Googla – Larry Page i Sergiej Brin, założyciel Facebook’a- Marc Zuccerberg, czy właściciel firmy Amazon – Jeff Bezos. Niejednokrotnie można spotkać pogląd, że dzieci w placówkach Montessori „robią co chcą”, bo tak czasami rozumie się specyficzną koncepcję wolności stworzoną przez Marię Montessori, włoską lekarkę i pedagożkę, która na przełomie XIX i XX wieku odkryła niezwykłe moce drzemiące w dziecku. Myślenie, że uczniowie „robią co chcą” wynika przede wszystkim z braku rzetelnej wiedzy i niezrozumienia. I co tu kryć, także z naszych wzorców i wyobrażeń o szkole innej niż w „rygorze pruskim”.

Podejście dr Montessori oparte jest przede wszystkim na szacunku dla naturalnych praw, które kierują rozwojem dziecka i na uwzględnieniu jego potrzeb. Edukacja odbywa się bez podziału na sztuczne, rywalizujące grupy wiekowe, ale realizowana jest w grupach trzyrocznikowych: 3-6, 6-12, 12-15, 15-18 lat. Klasy szkolne i sale przedszkolne wyposażone są w specjalne materiały rozwojowe, które pozwalają na dzieciom na pracę indywidulaną lub w grupie, we własnym tempie, na poziomie, który jest dostępny danemu dziecku. Wyborem dziecka i postawą nauczyciela kieruje zasada: „wolność i dyscyplina to dwie strony tego samego medalu”.

Oś edukacji na poziomie szkoły podstawowej stanowi pięć Wielkich Lekcji, które w piękny, obrazowy sposób wprowadzają uczniów w rozumienie „ Jak działa świat?”.
Wciąż zadziwia nas fakt, że ta pedagogika wciąż nie została zaaplikowana do powszechnego programu szkół podstawowych. Przyczyna? Jest to podejście wymagające zmiany paradygmatu roli nauczyciela, powszechnie uznanego za centrum edukacji. W podejściu dr Marii Montessori nauczyciel to przewodnik dziecka, który ma się wycofać, umożliwiając uczniowi podążanie do samodzielności i brania odpowiedzialności za proces uczenia się. To nie nauczyciel jest w centrum i to nie nauczyciel zachęca poprzez kary i nagrody do uczenia się. Chęć nauki wypływa z woli poznawania i rozumienia świata młodego człowieka.
Zgoła odmiennie wygląda to obecnie w polskim systemie edukacji, gdzie nauczyciel nieustannie nakazuje, rozlicza i ocenia. Gasząc tym samym zapał i chęć młodego człowieka do zgłębiania zakamarków wiedzy, które go interesują. Wytyczone konkretne zadania, konkretne odpowiedzi zaznaczone w teście i obowiązujący zakres materiału z konkretnego podręcznika dla wszystkich identyczny.
Szkolenie nauczycieli Montessori jest żmudne, długotrwałe i wymaga wejścia na drogę wewnętrznej transformacji. Jeśli chcieliby Państwo poczuć montessoriańską atmosferę, tworzoną przez środowisko ludzi, którzy z ciekawością szukają odpowiedzi na ważne pytania współczesnej edukacji, warto wziąć udział w zbliżającej się kolejnej już Ogólnopolskiej Konferencji DZIECKO PRZYSZŁOŚCI we Wrocławiu. Już po raz czwarty jest ona organizowana przez Fundację Dolnośląskie Centrum Edukacji Montessori, które od lat propaguje pedagogikę Montessori na Dolnym Śląsku, prowadząc szkołę, przedszkole oraz szkolenia dla nauczycieli i rodziców, w tym studia podyplomowe z zakresu pedagogiki Montessori.

Ważne dla współczesnych nauczycieli i rodziców tematy podane w pigułce przez inspirujących gości. W tym roku gościem specjalnym Konferencji DZIECKO PRZYSZŁOŚCI jest Tomasz Kozłowski – psycholog, ratownik GROM, skoczek spadochronowy przygotowujący się z NASA do skoku z wysokości 45.000 metrów w projekcie Jump for the Planet. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy zainteresowani są dobrą edukacją lub mają dzieci w wieku szkolnym.

Przed publikacją strony firmy, skorzystaj z narzędzi do optymalizacji SEO dostępnych w BOWWE, aby upewnić się, że Twoja strona jest gotowa do zdobycia wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania. BOWWE oferuje proste w obsłudze opcje SEO, takie jak dodawanie meta tagów, opisów, słów kluczowych i optymalizację obrazów, co jest kluczowe dla zwiększenia widoczności Twojej strony w internecie.

Link: https://www.facebook.com/DzieckoPrzyszlosci/

Link: https://dcem.pl/konferencja/rok-2024

Kontakt: Fundacja Dolnośląskie Centrum Edukacji Montessori
ul. Śnieżna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie

Agnieszka Zalewska
Sawicka, Iwona Lipowska

Agnieszka Zalewska- Sawicka, Iwona Lipowska – zarząd Fundacji