Odwołanie spotkania z 28.06.2024, powodem brak kworum

Data publikacji: 26/06/2024

Drodzy Członkowie Izby,

Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie izby Gospodarczej Europy Środkowej w dniu 6.09.2024 w drugim terminie i jednocześnie odwołuje spotkanie w terminie 28.06.2024 z powodu braku kworum.

Zarząd Izby zwołuje Walne zgromadzenie członków Izby Gospodarczej Europy Środkowej drugi termin w dniu 6.09.2024 na godzinę 10.00 miejsce Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” ul. ks. Marcina Lutra 4, 54-239 Wrocław

Proponowany porządek zgromadzenia:

1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

2. Zatwierdzenie porządku obrad

3. Powołanie komisji skrutacyjnej

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2023

5. Sprawozdanie finansowe Izby za rok 2023

6. Wybór Przewodniczącego Rady Izby

7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby i głosowanie nad przyjęciem absolutorium dla Zarządu

8. Wolne wnioski

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Przewidywany czas części oficjalnej około 10- 15 minut, po części oficjalnej spotkanie networkingowe.

Prosimy o potwierdzenie obecności celem zaplanowania sali oraz charakteru spotkania do dnia 02.09.2024 na adres e-mail: l.osinski@cecc.ngo