PILOTAŻ PRZEMYSŁ 4.0

Data publikacji: 27/04/2021

PILOTAŻ PRZEMYSŁ 4.0 - poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, termin składania wniosków 28.04.2021 - 30.06.2021.

Celem Pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

Kto może otrzymać grant?
Małe lub średnie firmy (z wykluczeniem mikro), które:
• prowadzą działalność produkcyjną;
• przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł;
• mają opracowaną mapę drogową (plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
• usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej (na potrzeby przygotowania projektu oraz w celu zweryfikowania potencjału wnioskodawcy mapa drogowa musi zostać opracowana przed złożeniem wniosku);
• usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej;
• zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji;
• zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne.

Jakie technologie mogą być dofinansowane?
• usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej (na potrzeby przygotowania projektu oraz w celu zweryfikowania potencjału wnioskodawcy mapa drogowa musi zostać opracowana przed złożeniem wniosku);
• usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej;
• zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji;
• zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne.

Jakie technologie mogą być dofinansowane?
• Big Data oraz działania związane z analizą danych;
• roboty przemysłowe;
• przemysłowy internet rzeczy;
• Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
• cyberbezpieczeństwo;
• chmura obliczeniowa;
• wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
• sztuczna inteligencja;
• blockchain;
• druk addytywny (druk 3D).

Ile możesz otrzymać?
800 000,00 zł
Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Karolina Stodółka

Project Manager