Europejski Klaster Smart Energy „EKSE”

W dniu 01.03.2021 r. został powołany Europejski Klaster Smart Energy „EKSE”. Klaster podjął działania w zakresie wsparcia projektów energii odnawialnej OZE, w tym promujące wsparcie, profesjonalne doradztwo, centrum kompetencyjne dedykowane działalności samorządów, administracji publicznej zainteresowanych zieloną transformacją Polski.

 

Inicjatywa w szczególny sposób wspiera wdrażanie nowego „ZIELONEGO ŁADU”. Naszym celem jest minimalizacja emisji Co2, oraz wyeliminowanie negatywnego wpływu na ekonomię Polski, ale także na lokalne gminne samorządowe jednostki. Działalność klastra w szczególny sposób wspiera lokalne inicjatywy inwestycyjne. Dbamy o lokalny rozwój, pomagając między innymi w takich działaniach jak:

 

  poprawa bezpieczeństwa energetycznego na szczeblu samorządowym,

  zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw działających na terenie gminy,

  doradztwo w zakresie uzyskania efektywności energetycznej dla samorządów,

  poprawa przepływu informacji pomiędzy instytucjami samorządu i biznesu,

  zmniejszenie szkodliwych oddziaływań na środowisko naturalne na terenie gminy,

  wzmocnienie współdziałania samorządu lokalnego, przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych, przedstawicieli uczelni wyższych.

 

EKSE to unikalna inicjatywa, która pozwala spojrzeć całościowo na działalność gminną, zaplanować inicjatywy w zakresie OZE, ale także opracować wieloletnie plany inwestycyjne i przybliżyć ich wpływ na lokalną społeczność. Pomożemy w efektywnym opracowaniu i wdrożeniu takiej polityki. Posiadamy doświadczenie i szereg zrealizowanych już programów, które pozytywnie wsparły lokalne społeczności pomagając w osiągnięciu zakładanych celów w polityce rozwojowej oraz znacznie zwiększyły osiągane przez te Gminy przychody przyczyniając się do rozwoju i polepszenia lokalnej sytuacji.

 

Przykładowe korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego:

  Zwiększa Bezpieczeństwo lokalnych jednostek samorządu terytorialnego oraz prowadzonego na ich terenie biznesu,

  Oszczędność kosztów na przesyle energii siecią średniego i wysokiego napięcia,,

  Tańsza energia to większa konkurencyjność dla produktów i usług lokalnych przedsiębiorców

  Odporność na energetyczne sytuacje kryzysowe wynikające z czynników zewnętrznych,

  Uniezależnienie od czynników zewnętrznych, np. globalnych zmian cen paliw kopalnych,

  Wspieranie prac badawczo rozwojowych oraz innowacji w zakresie Energetyki.

 

W ramach klastra będzie funkcjonował Klub Biznesu "Energy Club".

Kontakt: ekse@iges.pl, www.iges.pl/ekse tel. 501 631 626.

 

Pliki do pobrania: ulotka dot. Klastra.