Projekt Altogether

Data publikacji: 08/03/2023

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w ramach europejskiego projektu „Altogether". Dotyczy on opracowania przez pracodawców oraz pracowników skutecznego systemu konsultacji i ich uczestnictwa w celu przeciwdziałania wpływowi pandemii COVID19. Izba Gospodarcza Europy Środkowej pełni rolę partnera w tym projekcie, reprezentując polskich przedsiębiorców.

Treść poniższej ankiety wywiadu pogłębionego jest całkowicie anonimowa. Istnieje możliwość wykorzystania fragmentów wypowiedzi w formie cytowanych treści bez identyfikacji osoby jej udzielającej. Uczestnikami badania są pracownicy, związki zawodowe oraz pracodawcy. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane wyłącznie do opracowania materiałów pomocniczych i szkoleniowych, w szczególności raportów krajowych oraz raportu porównawczego raportów krajowych. Kwestionariusz ankiety składa się z pytań zamkniętych oraz otwartych. Zostanie rozprowadzony wśród przedstawicieli pracowników i pracodawców, aby ocenić ich poglądy na temat poziomu zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania skutkami kryzysu wywołanego przez Covid-19.