Wydłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń w ramach Zadania Covid-19

Data publikacji: 03/12/2020

Informujemy, że wydłużono terminy przyjmowania zgłoszeń na szkolenia i doradztwo w ramach Zadania Covid-19. Więcej czasu na zgłoszenie mają zainteresowani wsparciem w następujących sektorach:

Sektor IT - termin przyjmowania zgłoszeń - do 11-12-2020 r.

Sektor żywności wysokiej jakości – termin przyjmowania zgłoszeń - do 11-12-2020 r.

Sektor komunikacji marketingowej – termin przyjmowania zgłoszeń - do 11-12-2020 r.

Sektor chemiczny – termin przyjmowania zgłoszeń – do 15-12-2020 r.

Sektor usług rozwojowych – termin przyjmowania zgłoszeń – do 15-12-2020 r.

Sektor lotniczo-kosmiczny – termin przyjmowania zgłoszeń – do 11-12-2020 r.

Sektor handlu - termin przyjmowania zgłoszeń - do 11-12-2020 r.

Sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej - termin przyjmowania zgłoszeń - do 11-12-2020 r.

Sektor odzysku materiałowego surowców - termin przyjmowania zgłoszeń - do 11-12-2020 r.

Sektor gospodarki wodno-ściekowej - termin przyjmowania zgłoszeń - do 11-12-2020 r.

Sektor telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa – termin przyjmowania zgłoszeń - do 11-12-2020 r.

Jednocześnie informujemy, że nabór w sektorach finansowym i motoryzacyjnym został wstrzymany ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń.

Zgłoszenia są przyjmowane przez formularz zgłoszeniowy , a dodatkowe informacje znajdują się na stronie.