Urban Permaculture - wstępny kurs VETowy

Data publikacji: 09/12/2020
Urban Permaculture - wstępny kurs VETowy

Urban Permaculture to projekt, który Izba Gospodarcza Europy Środkowej we współpracy z organizacjami partnerskimi: FGU Aarhus (Dania), Permakulture Dalmacija (Chorwacja), International Internships (Rumunia), Interbildung (Niemcy) i Kocaeli Provincial Directorate for National Education (Turcja) będzie realizować przez następne 3 lata. Głównym założeniem projektu jest opracowanie celów nauczania, treści i metodologii nauczania / szkolenia dla początkowych kursów kształcenia i szkolenia zawodowego (IVET) w permakulturze miejskiej.

Słowo “permakultura” posiada różne definicje, ale można ją rozumieć jako zasady pracy z naturą, a nie przeciw niej: „Permakultura oferuje sposoby, w jakie możemy projektować siedliska ludzkie; miejsca, w których ludzie mogą przebywać i pracować z naturą”. W tym kontekście permakultura miejska jest rozumiana jako praktyczne metody i zasady pielęgnowania, utrzymywania i wykorzystywania przestrzeni miejskich, w sposób harmonijny z naturą.

Kurs IVET zajmie się potrzebami edukacyjnymi osób uczących się zawodu w zakresie podstawowego zrozumienia miejskiej permakultury. Celem kursu nie jest kształcenie specjalistów ogrodnictwa lub rolnictwa na wysokim poziomie, wręcz przeciwnie, będzie on stanowił punkt wyjścia i całościowy przegląd permakultury miejskiej dla osób uczących się i uczestniczących w różnych programach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Kurs będzie przekrojowy i międzysektorowy, tak aby można go było zintegrować z różnymi kierunkami zawodowymi. Na przykład kurs może być zintegrowany z początkowym kształceniem zawodowym w zakresie zarządzania obiektami, pracy socjalnej, gastronomii i hotelarstwa, administracji biurowej itp.

Projekt przyjmie za punkt wyjścia, że ​​każda osoba rozpoczynająca pracę zawodową w miastach, w których pracodawcy w coraz to większym stopniu będą wymagać innowacyjnych kompetencji, otrzyma możliwość utrzymania zdolności do zatrudnienia na ciągle zmieniających się rynkach pracy na obszarach miejskich Europy. Niezależnie od rodzaju ostatecznego zatrudnienia, kurs oferuje osobom uczącym się IVET wprowadzenie do tego, jak budować, utrzymywać i wykorzystywać miejską przyrodę i tereny zielone w ich zawodach i środowisku pracy.

Precyzyjniej odnosząc się do grupy docelowej, kurs jest skierowany do uczniów z mniejszymi możliwościami. Określenie to odnosi się do osób, które zazwyczaj borykają się z wyzwaniami związanymi z nauką w kontekście formalnym lub akademickim. Aby zbliżyć się do tej grupy docelowej, projekt wspiera szkoły zawodowe poprzez pozaformalne praktyki pedagogiczne, które nie prowadzą do uzyskania formalnych kwalifikacji, ale raczej potwierdzają osiągnięcia w nauce poprzez ich praktyczne zastosowanie.