Wsparcie finansowe ogólnopolskiego projektu IGEŚ, Fundacji EduTank, Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego oraz EduTech Fund

Data publikacji: 16/03/2022

Izba Gospodarcza Europy Środkowej zwraca się o wsparcie finansowe ogólnopolskiego projektu IGEŚ, Fundacji EduTank, Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego oraz EduTech Fund, tworzenia szkół i klas adaptacyjno-przygotowawczych dla dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy. Pierwsza z takich klas została już uruchomiona w Szkole Podstawowej Edison.

Potrzebne są w pierwszej kolejności środki na pilną pomoc psychologiczną, integrację dzieci w nowym środowisku, wyżywienie, materiały plastyczne i edukacyjne, nauczycieli władających językiem polskim i ukraińskim oraz fundusze na tworzoną specjalną platformę internetową i call center dla pedagogów poszukujących zatrudnienia oraz rodziców chcących zapisać dziecko do szkoły.

Datki można przekazywać na konta IGEŚ:
Bank PEKAO:
38 1240 6768 1111 0011 1201 4196 (w PLN)
76 1240 6768 1978 0011 1201 3812 (w EUR)
lub na konto Fundacji EduTank
PKO BP: 65 1020 1332 0000 1302 0985 8152

Liczy się gest z serca. Każdy z nas robi wiele dobrego, ale razem możemy zrobić więcej!