Wspólnie przeciwko wypaleniu zawodowemu

Data publikacji: 09/12/2020
„Rozpoznawanie i przezwyciężanie wypalenia zawodowego: podstawowe praktyki dla osób pracujących z młodzieżą” wyłoniło się z aktualnego, długoterminowego problemu frustracji osób pracujących z młodzieżą. Tematyka projektu koncentruje się na pracy z młodzieżą oraz zastosowaniu improwizacji jako innowacyjnego narzędzia do podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych pracowników młodzieżowych w zakresie empatycznej komunikacji, samoopieki metody i rozpoznawanie potrzeb osobistych zorientowanych na zapobieganie sytuacjom wypalenia.

W efekcie projektu partnerzy mogą zaoferować nową, nieformalną metodę edukacyjną i zróżnicowane działania, które pozwalają im angażować młodych ludzi w dłuższej perspektywie, a także osiągnąć cele grupowe. Młodzi ludzie zdobędą podstawowe umiejętności komunikacyjne i społeczne. Oczekiwane zdobyte umiejętności komunikacyjne obejmują umiejętność porozumiewania się w języku obcym, rozumienia komunikacji niewerbalnej i języka ciała, umiejętność pracy z własnym głosem, pracownicy młodzieżowi będą uczyć się i ćwiczyć jak współpracować w konstruktywny sposób wewnątrz zespołu, zajmą się sprawami wynikającymi z różnych różnic społecznych, kulturowych lub zawodowych każdej organizacji i osoby.

Jesteśmy prawie pewni, że dobre praktyki najlepszych współtwórców będą miały wpływ na wewnętrzne działania uczestniczących krajów. W związku z tym w trakcie projektu będą rozwijać swoje umiejętności komunikacji międzykulturowej. Poznają relacje między krajami uczestniczącymi, stosunki z UE, możliwości mobilności, jakie oferuje Komisja Europejska pracownikom i liderom młodzieżowym. Uzyskane informacje zostaną rozpowszechnione w krajach pochodzenia, co doprowadzi do zwiększenia zaangażowania młodzieży w różne projekty europejskie.

Spodziewamy się również upowszechniania pozytywnego nastawienia do korzystania z edukacji poza formalnej. Zastępuje ona część edukacji, której brakuje w formalnej nauce w szkołach.

Projekt jest finansowany z programu Erasmus Plus. Partnerstwo składa się z 10 różnych organizacji z Polski, Szwecji, Niemiec, Turcji, Armenii, Włoch, Ukrainy, Mołdawii, Chorwacji i Gruzji.