Zaproszenie na III Forum: „Wyzwania i Szanse Współpracy Gospodarczej w Europie Środkowej” oraz Konferencja Centrum Studiów Azjatyckich

Data publikacji: 27/03/2023

Wrocław 15-16 czerwca 2023 r.

Szanowni Państwo,
Komitet Organizacyjny ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w III Forum „WYZWANIA I SZANSE WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ W EUROPIE ŚRODKOWEJ” oraz Konferencję Centrum Studiów Azjatyckich. Wydarzenie biznesowo-naukowe zaplanowane jest w dniach 15-16 czerwca 2023 r. Będzie to trzecie spotkani
e świata biznesu, nauki, administracji państwowej i samorządowej organizowane przez Izbę Gospodarczą Europy Środkowej i Centrum Studiów Azjatyckich.

Na pierwszy dzień spotkania, 15 czerwca zaplanowano Forum „WYZWANIA I SZANSE DLA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ W EUROPIE ŚRODKOWEJ”, skupiające się na trzech blokach tematycznych:

1. ŚRODKOWA WSPÓŁPRACA W RAMACH IZB GOSPODARCZYCH
2. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA MIĘDZY EUROPĄ ŚRODKOWĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI
3. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA MIĘDZY EUROPĄ ŚRODKOWĄ I AZJĄ

Wykłady plenarne i dyskusje panelowe będą koncentrować się na optymalnych modelach współpracy gospodarczej w czasach, gdy reguły globalizacji i wolnego handlu zostały zachwiane pod presją:
1) krajowych strategii walki z pandemiami, nieskoordynowanych globalnie lockdownów i ograniczeń w komunikacji krajowej i międzynarodowej i transportu;
2) przedłużających się i wciąż dalekich od zakończenia działań wojennych na pełną skalę na Ukrainie i związanej z nimi polityki sankcji gospodarczych, odcinania szlaków dostaw, tworzenia globalnych bloków wzajemnie niechętnych, a nawet wrogich sobie państw;
3) globalna inflacja;
4) przyspieszenie wdrażania polityk klimatycznych, co może doprowadzić do gwałtownego spowolnienia konsumpcji w krajach nieprzystosowanych oraz reglamentacji towarów i usług, które do niedawna uważano za powszechnie dostępne.

Podczas Forum będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, czy iw jaki sposób kryzys obecnego modelu współpracy gospodarczej może stać się szansą na pomyślną integrację gospodarczą Europy Środkowej. Jaka będzie gospodarka w bliższej i dalszej przyszłości? Jak odpowiednio skalibrować krajowe polityki gospodarcze, aby były optymalne i wielosektorowe: (a) lokalne, redukujące koszty transportu i logistyki, poszukujące dostawców w najbliższym otoczeniu; (b) (między)regionalny, wykraczający poza bezpośrednie sąsiedztwo, wykorzystujący skumulowany potencjał bliskich krajów, ale unikający ryzyka wieloetapowych łańcuchów dostaw i przedsięwzięć długodystansowych; (c) kontynentalne, zorganizowane w bloki współpracujących państw należących do wspólnego rynku (typu Unia Europejska, ASEAN, MERCOSUR); (d) globalny, ponieważ obecne trudności wydają się przejściowe, od globalizacji nie ma odwrotu, a żadne obecne restrykcje post pandemiczne, wojenne, inflacyjne i klimatyczne nie powstrzymają idei wolnego handlu.

W ramach bloku CENTRAL EUROPEAN WSPÓŁPRACA W RAMACH IZB GOSPODARCZYCH proponujemy trzy główne tematy:
1) Współpraca Północ-Południe – szanse (m.in. wielkość wspólnego rynku, otwarcie na międzykontynentalne szlaki transportowe) i wyzwania (m.in. bariery transportowe i logistyczne, różnorodność rynków wewnętrznych);
2)  Rola Izb Gospodarczych krajów Europy Środkowej w integracji gospodarek regionalnych – współpraca i wymiana informacji, możliwości instytucjonalizacji współpracy Izb Gospodarczych, tworzenie sądów arbitrażowych, zgłaszanie wspólnych projektów do Komisji Europejskiej;
3) Platforma market place EGO jako rynek ułatwiający wzajemną komunikację i współpracę gospodarczą Europy Środkowej – miejsce praktycznej integracji Izb Gospodarczych, krajowych i regionalnych Instytucji Wsparcia Gospodarczego a szczególnie przedsiębiorców.

W ramach bloku: WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA EUROPY ŚRODKOWEJ I STANÓW ZJEDNOCZONYCH. Tematem przewodnim będzie powrót USA na kontynent europejski jako dominującej siły politycznej i gwaranta bezpieczeństwa w regionie oraz szanse i wyzwania współpracy gospodarczej z USA politycznie już zintegrowanego, ale wciąż dalekiego od zintegrowanego gospodarczo regionu Europy Środkowej region.

Z kolei blok: WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA MIĘDZY EUROPĄ ŚRODKOWĄ A KRAJAMI AZJI będzie stanowił przejście do obrad kolejnego dnia, naukowej Konferencji Studiów Azjatyckich. Tematem przewodnim jest rekonfiguracja stosunków gospodarczych między naszym regionem a krajami azjatyckimi w wyniku wojny na Ukrainie, sankcji nałożonych na Federację Rosyjską oraz szanse i wyzwania prowadzenia wspólnej polityki zintegrowanego regionu wobec kluczowych gospodarek azjatyckich: Chiny, Japonia, Indie, Republika Korei, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, a także rynki wschodzące.

Do udziału w Forum zapraszani są przedstawiciele izb gospodarczych Europy Środkowej, praktycy życia gospodarczego oraz teoretycy ekonomii. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: forum@iges.pl

Drugiego dnia spotkania, 16 czerwca, odbędzie się naukowa Konferencja Studiów Azjatyckich. Jej tematem będzie współpraca poszczególnych krajów Europy Środkowej z krajami azjatyckimi lub łącznie regionu Europy Środkowej z Azją Zachodnią, Południową, Południowo-Wschodnią i Wschodnią. Przez Europę Środkową rozumiemy tu kraje dawnego formatu 16+1, przed jego rozpadem, rozszerzone o Grecję i Turcję, Gruzję i Azerbejdżan, Ukrainę i Mołdawię, Szwecję i Finlandię. Do udziału w konferencji zaproszeni są naukowcy z nauk humanistycznych, społecznych, inżynieryjno-technicznych, rolniczych i przyrodniczych, których interesuje problematyka azjatycka.