Zostań dostawcą ONZ! Międzynarodowe seminarium oraz spotkania biznesowe z największymi agendami ONZ

Data publikacji: 27/04/2021

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z brytyjskim Departamentem Handlu Międzynarodowego, Netherlands Enterprise Agency, Enterprise Ireland oraz Ambasadą Słowenii w Kopenhadze zaprasza na międzynarodowe seminarium online na temat możliwości biznesowych, jakie oferuje rynek zamówień Organizacji Narodów Zjednoczonych: United Nations International Procurement Seminar. Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2021 r.

Uwaga! Limit miejsc został wyczerpany. Brak możliwości rejestracji na wydarzenie.

Dla kogo?
Seminarium skierowane jest zarówno do dużych przedsiębiorstw, jak i MŚP, które są zainteresowane wejściem na rynek zamówień ONZ, w szczególności działających w branżach: IT/ICT, farmaceutycznej, sprzętu medycznego, spożywczej oraz wszelkich produktów lub usług na potrzeby międzynarodowej pomocy humanitarnej i rozwojowej.

Dlaczego warto wziąć udział?
W 2019 r. wartość towarów, usług i robót budowlanych nabytych przez różne organizacje międzynarodowe i agendy funkcjonujące w ramach systemu ONZ wyniosła 19,9 mld USD. Ten szeroki rynek obejmuje przede wszystkim farmaceutyki, sprzęt medyczny i usługi w zakresie ochrony zdrowia, żywność, produkty dla rolnictwa, usługi transportowe, sprzęt i usługi IT/ICT, rozwiązania w zakresie energetyki i zaopatrzenia w wodę, a także usługi inżynieryjne, badawcze, doradcze oraz wsparcia administracyjnego i operacyjnego.

Spotkania B2P (Business to Procurers)
UN International Procurement Seminar stwarza unikalną szansę odbycia indywidualnych spotkań z przedstawicielami agend ONZ odpowiedzialnymi za procedury zakupowe (Business to Procurers, B2P),**a także nawiązania kontaktów biznesowych z przedsiębiorcami z krajów - organizatorów seminarium. Udział w wydarzeniu potwierdziły następujące agendy ONZ:
UNDP
UNICEF
UNOPS
UNFPA
WFP
UNHCR
UN Secretariat|
UNPD
UNIDO
UNRW
UNGM
Językiem wydarzenia będzie język angielski

Program
Dwudniowy program seminarium obejmie:
prezentacje agend ONZ, podczas których uczestnicy zapoznają się ze specyfiką rynku zamówień ONZ, profilami poszczególnych organizacji, ich potrzebami i procedurami zakupowymi oraz zasadami współpracy z biznesem; panele dyskusyjne poruszające aktualne problemy: innowacje, zrównoważony rozwój, wyzwania i szanse związane z COVID-19; warsztaty tematyczne: łańcuchy dostaw i logistyka, ICT, farmaceutyki i wyroby medyczne, przykłady dobrych praktyk.*

Rejestracja
Rejestracja oraz umawianie spotkań B2P odbywa się na oficjalnym portalu zamówieniowym ONZ – United Nations Global Marketplace (UNGM). Firmy zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia do PARP na adres: mzp@parp.gov.pl, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2021 r. – w tytule wiadomości proszę wpisać: „UN IPS 2021 – zgłoszenie”, a w treści podać nazwę firmy, branżę i dane kontaktowe. Po otrzymaniu zgłoszenia przekażemy szczegółowe instrukcje dotyczące rejestracji na UNGM.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! Limit miejsc został wyczerpany. Brak możliwości rejestracji na wydarzenie.

Pytania dotyczące seminarium prosimy kierować na adres e-mail: agata_kudelska@parp.gov.pl